Krukväxter

Bacopa (Sutera cordata) - Snöflinga

En ampelväxt med små vita blommor i mängd. Bladen är lite tjockare
och tål därför lätt upptorkning. 

Beskrivning: Höjd: 10-15 cm, längre rankor.

Färg: Vit, rosa.

Säsong: Vår till frost.

Skötselråd: Trivs i alla väderstreck, Använd alltid nypacketerad och 
grundgödslad plantjord. Näring med mikronäringsämnen. Passar som
ensamväxt i ampel eller i samplantering. Blir mycket tät och fyller ut
tomma utrymmen. Tål regn och vind, bryts inte. Blommar även efter
den första frosten. Betraktas som ettårig men kan övervintra ljust 
och frostfritt. 

 


Lantana Camara - Eldkona     

Vatten:                        Medel                     
Blomfärg:                     5 cm stora, kupade flockar.                                            
Blomningstid:               Juni,  juli,  augusti och  september.                                         
Näring:                        Långtidsverkande näring och  flytande trädgårdsnäring.                     
Växtsätt:                      Upprätt.                     
Jordmån:                     Näringsrik jord,  mullrik jord och  väldränerad jord.                     

                                                                                      

Övrigt:                        
Blommar bäst i full sol men växten trivs även i halvskugga. Planteras i lätt, mullrik och näringsrik jord. Blommorna ändrar färg med åldern. Hela växten doftar vid beröring. Sträva, friskt gröna blad. Lätt att forma till stamträd. Kan övervintras ljust och frostfritt.

 

 
Florist 1, Krukväxter, butik | |
Upp