Nivåbuketter

I förra veckan arbetade vi mycket med niväbuketter.
Nivåbuketter brukar vara i dekorativ eller formalstil.
De man ska tänka på är att inte få någon baksida, vilket är väldigt svårt enligt mig..
Man kan binda i spiral eller parallelt. (stjälkarna)
Som i alla buketter arbetar man med kontraster, dominans, färgskala och färgutbygnad.
Proportionerna kan variera på en nivåbukett. 50/50, 2/3 + 1/3 eller 1/3 + 2/3.
 
Nedan följer de nivåbuketter som jag lyckades få till.
 
Denna bukett är dekorativ, färgskalan är grönt och gult vilket gör att buketten blir passivt varmt.
kontrasten i buketten är lila, som är aktiv kall för att få harmoni i buketten.
Det jag fick att tänka på i denna buketten var att det egentligen inte behövdes så mycket meterial som jag använt, tre stycker gerbera var för mycket. kostnaden för kunden blir önodigt dyrt, när man kunde få samma effekt med bara en, eller kankse två stycken Gerbera x cantabrigiensis.
 
Denna bukett är grön dominant, med en konstrast i lila/rosa.
Jag är nöjd med min bukett, men jag vet att det alltid går att få den bättre.
 
Denna bukett har jag arbetet utifrån varma aktiva toner. Rött och gult.
Även här är det det gröna som dominerar men rosorna som ska vara i fokus.
Jag valde att ha den största rosen längst ner i buketten och så blev det en mindre och en ännu mindre.
Hade man haft en knopp hade man kunnat se symboliken som fyra generationer, där den största rosen är älds och knoppen kunde vara ett nyfött barn.
Här hade jag velat vrida på musselsyskan så att de båda pekar åt samma håll, det ger en större efftekt och boketten känns inte så ihoptryckt.
Här är min sista nivåbukett för denna gång och givitvis den som jag blev mest nöjd med.
Den är asymetrisk och går i färgskalan gul och grön, passiv-varm.
Jag testade mig fram och hade "black tie" som baksida och gjorde liljorna mer markanta men såg sedan att det inte alls passade ihop, det blev för stora kontraste och det kändes som att buketten helt plötsligt tog slut.
För att behålla den halvcirlekn som nerdre delen av buketten bildar valde jag därför att vika ner bladet och binda fast det tillsammans med stjälkarna. man kunde arbetat ut vänster sida något mer med fler läderbräken men de var slut och jag gjoirde så gott jag kunde med de material som fanns.
 
Om jag jämför första och sista buketten ser jag stor skillnad i maretialmängd.
"Less is more".
Man använder ofta mer material än vad som behövs och jag tycker att den sista buketten där jag använt lite mindre material är värd minst lika mycket som de buketter då jag använde mig av med.
 
 
 
/Stephanie
Florist 1, Snittblommor | |
Upp