Hög sorgdekoration, trekantig yttre form.

Veckans sista och största uppgift var att göra en hög sorgdekoration med trekantig yttre form.
Förra veckans hemstudier gjorde vi altså en färglagd skiss och priskalkyl samt en lätt planering inför arbetet.
 
Botten täcks med grönt, i bakrunden skymtar ni min skiss.
 
Börjar med att placera ut topp/centrum blomman som i detta fall var lejongap och arbetar mig sedan sort för sort.
Här är mitt slutliga resultat.
Analys av arbetet kommer längst ner i detta inlägg.
 
Här står arbetena på rad och väntar på en bedömning.
 

Analys av arbetsprocess och resultat. 

Hög sorgdekoration
I Dekorativ stil. Blom och materialrik.
Blommorna har placerats i olika höjder och detta bildar djup och volym.
Kontraster mellan ljust och mörkt, rosa och grönt.
Varje blomma får ta sin plats och bidra med sig själv.

Material
Antirrhinum majus  - Lejongap
Rosa - Ros
Veronica longifolia – Strandveronika
Dianthus carophyllus – Nejlika
Rosa – Kvistros
Rumhora adiantiformis – Läderbräken
Aspedistra elatior – Aspedistra
Eucalyptus cinerea – Poppel
Eucalyptus polyanthemos – Poppel polyanthemos
Galax urceolata – Rödrot /Galaxie
Viburum opolus – Snöbollsbuske
Eucalyptus shallon – Sallall
Anemone Coronaria - Bukettanemon

Teknik
Radiell stickteknik

Färg
Färgerna går i Rosa, lime och vitt, kontraster till detta är grönt. Olika nyanser av rosa bildar valör och ger ett mer levande intryck.  Den mjuka övergången med både lime och vitt gör dekorationen passiv.
Dominansen är Rosa.  

Form
Den yttre formen på dekorationen är trekantig.
Lejongapen och Veronikan är uppåtsträvande  och öppna.
Rosorna och Nejlikorna  har en rund och öppen form.
Snöbollsbusken har en rund öppen form.
Kvistrosen har brutna linjer och öppen form.

Linjer
Det finns olika linjer och rörelser i mitt arbete.
Blommorna är placerade i både grupper  och genomgående linjer (kvistrosen, veronikan).
Lejongapen är återkommande i både toppen och botten.
De flesta linjer är uppåtsträvande, men för att få trekantsformen kommer linjerna i en horisontell linje i botten.  

Textur
Aspedistra bladen och Galaxie bladen  är blanka, men alla blommor ( Rosen, Lejongap, Nejlika, Veronika, Kvistros, Anemonen, Snöbollsbuske, Läderbräken) är matta.

Arbetsprocess
Innan jag startade mitt arbete gjorde jag en skiss, kalkyl och en planering. Sedan var det dags för materialpreparering. Tog bort blad från stjälken och snittade blommorna.

Jag började med att blötlägga en oasis så att blommorna får vatten. Jag använde mig av en Petit.
Handtaget på höger sida och sedan var det dags att sätta i det gröna materialet i botten.
Aspedistra, Läderbräken och Sallall sattes och bildade en oval yttre form.
Steg två: Placera ut toppblomman (Lejongap) och den placerades i mitten av Petit. Jag arbetade mig sort för soft och på toppen av min dekoration blev det tre stycken lejongap som även återkommer i botten. Efter det arbetade jag med rosorna. De bildade en grupp i mitten av dekorationen i  en sluttande trekant.
Jag placerade sedan ut Nejlikorna, kvistrosorna och veronikan.  Kvistrosorna och Veronikan har en genomgående linje och Poppeln har en mer utfyllnads funktion.  I botten av dekorationen satte jag i några Viburum för att få en kontrast mellan ljust och mörkt i det gröna.  Anemonerna placerades ut mellan rosorna i mitten där jag kände att det blev lite tomt.
Till sist täckte jag all oasis med hjälp av Galaxie blad.

Resultat
Jag blev mycket nöjd över min dekoration, den blev lik min skiss med några få justeringar.
I vår material lista stod det att kvistrosorna var lila, men de var rosa vilket gjorde att dekorationen blev något ljusare i tonerna än jag hade räknat med och därför la jag till tre stycken Anemoner för att få något som bröt av. Dominansen är som tidigare sagt rosa och när jag tittar på dekorationen i efterhand kan jag tycka att i min grupp med lime rosorna kunde det kommit in något rosa för att inte få dekorationen så uppdelad.  Jag har också lärt mig att man i en petit inte får plats med lika många blommor som i en Medi, och det hade kunnat bli en fylligare dekoration om jag valt att göra den något lägre och med något färre blommor för det blev väldigt trångt för stjälkarna i oasisen.

Florist 1, I skolan | |
Upp